Grind is een motor van onze lokale economie

Grind is de grondstof van veel van wat je rond je ziet. Het zit in de verharde wandelwegen die zich rond de Maas slingeren. In de straten van de dorpen waar die wegen naartoe leiden. En in de fundering en de muren van de huizen in die dorpen.

Wie dieper graaft, begrijpt dat grind op meer dan één manier een stempel drukt op onze streek. Grind is broodnodig voor de Vlaamse bouwsector. Door het kiezen voor lokale winning, kiezen we voor de lokale verankering van jobs en bieden we een stimulans aan lokale bedrijven. Tegelijk wordt de ecologische voetafdruk van grondstofbevoorrading klein gehouden door het beperken van de transportafstand. Dit gebeurt zoveel mogelijk via de waterweg.

Grind heeft een positieve impact op natuur, landbouw en toerisme

Wanneer je dieper graaft, zie je dat er een focus is op projecten met een grote maatschappelijke winst voor natuurontwikkeling, landbouw en recreatie/toerisme, vaak in combinatie met het verhogen van de rivierveiligheid bij hoge debieten in de Maas. Dat zijn belangrijke en positieve evoluties van het Maaslandschap die gerealiseerd worden dankzij grindwinning. Mooie kansen voor de verbetering van de biodiversiteit, vernieuwende landbouwprojecten en de creatie van nog meer toeristisch potentieel.

Succesverhalen

De Maasvallei is bezaaid met mooie natuurparels, maar biedt evengoed een thuis aan waardevolle landbouwprojecten en recreatieve trekpleisters.

De huidige grindwinning creëert projecten met een maatschappelijke meerwaarde, die dankzij grindwinning mogelijk worden gemaakt. Tegelijk wordt de behoefte aan grondstoffen voor de bouw ingevuld, omdat de behoefte aan grondstoffen veel groter is dan wat aan gerecycleerde materialen beschikbaar is.

Maaslandschap
in beeld

De ontginning is een imposante maar altijd tijdelijke werf. Het resultaat ervan is echter altijd positief. Het levert een ecologisch verantwoorde grondstof voor de bouwsector en creëert nieuwe landschappen voor natuur, landbouw en recreatie én verhoogt de rivierveiligheid. Zo geven we unieke kansen aan biodiversiteit, landbouwinnovatie en gewoonweg adembenemende natuurlandschappen, wat een extra troef is voor onze mooie Limburgse provincie.

Accepteer het gebruik van marketingcookies om deze video te bekijken.

Bekijk video

Wist je dat...

ontdek project
…ruim 95% van het Limburgse grind bestemd is voor de Vlaamse industrie?
Het grind uit het Maasland gaat voor 95% naar de Vlaamse industrie: Limburg, Vlaams Brabant en Antwerpen. De rest gaat naar Wallonië en de landen die aan Limburg grenzen.
ontdek project
…grind ook multimodaal wordt getransporteerd?
Maar liefst een derde van de Limburgse grindproductie wordt met binnenschepen naar zijn bestemming gebracht. De ambitie is om dit aandeel nog gevoelig te verhogen.
ontdek project
…grondoverschotten uit bouwwerken nuttig toegepast kunnen worden in ontginningsgebieden?
Voor de herinrichting van groeves creëren we meer mogelijkheden wanneer er kwalitatieve uitgegraven bodemmaterialen ingezet kunnen worden. Een win-win voor de bouw- én grindsector!
ontdek project
…Vlaanderen elk jaar ongeveer 9 miljoen ton grof zand importeert?
De grindwinning voorkomt dat we voor deze grondstof volledig afhankelijk zijn van het buitenland.
ontdek project
…grind een belangrijke grondstof is voor de (wegen)bouw?
De hardheid, zuiverheid en slijtvastheid maken van grind een onmisbare grondstof voor de betonindustrie en de wegenbouw.
ontdek project
…grind onbeperkt recycleerbaar is?
Grind is een natuurlijke grondstof waaraan tijdens het veredelingsproces geen schadelijke chemische stoffen worden toegevoegd. Je kan het ook onbeperkt recycleren waardoor het een uitstekende ecologische keuze is.
ontdek project
…grindprojecten bijdragen aan de landschapsontwikkeling van de Maasvallei?
De bestemming van grindprojecten draagt bij tot de ontwikkeling in de Maasvallei. Zowel landbouw, recreatie en natuur, vaak in combinatie met het verhogen van de rivierveiligheid, hebben er baat bij. 
ontdek project
…primaire grindwinning noodzakelijk blijft?
De vraag naar grondstoffen voor de bouwsector kan maar voor +/- 20% ingevuld gerecycleerde grondstoffen. Bijgevolg moet 80% uit primaire ontginning komen.
ontdek project
…grindgebonden industrie jobs creëert?
De grindontginning en grind verbruikende industrie zijn samen goed voor enkele duizenden Vlaamse jobs.